Proszę czekać...

preloading

prace trwają ...

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce plików cookies

Konkurs Twoje miejsce na Ziemi 2'2014

Pomoc

Konkurs Twoje miejsce na Ziemi 2'2014

Widzieliście już wiele ciekawych miejsc turystycznych. Ich wspomnienia powoli się zacierają. Może warto sobie odświeżyć je w pamięci? Dlaczego by tak nie podzielić się z innymi informacjami o nich?

Możesz to zrobić w kilku prostych krokach. Przy okazji pobawić się i powalczyć o super nagrody.

Nagrodą główną jest aparat fotograficzny Sony z 35x krotnym zoomem optycznym.

Pamiętaj. W przyszłości sami możecie skorzystać z wiedzy innych podróżników. Warto więc się nią dzielić.

Aby rozpocząć zabawę wystarczy kilka kroków:

1. W jakim kraju znajduje się miejsce turystyczne które chcesz dodać?

Wyszukaj odpowiedni przewodnik. Kliknij w niego i już jesteś na stronie głównej przewodnika.

Uwaga. Przewodniki mniej więcej odpowiadają krajom, ale niektóre z nich są wydzielone, np. Wyspy Kanaryjskie.

2. Które miejsce turystyczne chcesz dodać?

Kliknij w spis treści po prawej na "Co warto zobaczyć".

Sprawdź, czy Twoje miejsce zostało już dodane.

Moje miejsce jest już dodane. Co robić?

Kliknij na to miejsce, a przejdziesz na stronę z atrakcją.

Jeśli posiadasz informacje, które uzupełnią istniejący opis, przystąp do edycji.

Uwaga. Aby przystąpić do edycji, trzeba się zalogować.

Uwaga. Jeśli nie wiesz, co więcej można napisać o danej atrakcji, wstaw chociaż swoją ocenę. Nie jest to czynność za którą zdobędziesz punkty, ale inni podróżnicy będę wiedzieli, czy atrakcja warta jest odwiedzenia.

Mojego miejsca nie ma w przewodniku. Co robić?

Miejsce najpierw należy dodać do przewodnika. W tym celu zaloguj się.

Powyżej mapy znajdują się przyciski Dodaj miejscowość / Dodaj atrakcję. Wybierz odpowiedni. Pamiętaj, że miejsca dodajesz w wybranym przewodniku/kraju.

Określ nazwę i współrzędne geograficzne miejsca (w lewym górnym rogu). Zatwierdź. Jeśli dodajesz atrakcję pojawi się pole wyboru, jakiego typu jest to atrakcja.

W dalszej kolejności postępuj tak, jakby miejsce było już dodane.

Uwaga. Jeśli nie wiesz jak dodać miejsce, użyj formularza "Napisz do nas!" (prawy dolny róg). Napisz nam jego nazwę i kraj - postaramy się dodać je za Ciebie. Prześlemy Ci odpowiedni link do utworzonej atrakcji.

3. Jak zdobyć punkty?

Aby Twój opis został automatycznie zakwalifikowany do konkursu, należy ocenić miejsce według Twojego uznania oraz dodać treść w opisie.

Aby zdobyć więcej punktów, należy uzupełnić możliwie najwięcej informacji o miejscu.

Największy wpływ na punktację mają treści w opisie oraz zdjęcia. Każda jednak aktywność w ramach opisywanego miejsca ma wpływ na końcową punktację.

Co pewien czas weryfikujemy opisy nadając im punkty i odświeżając wyniki. Ostateczna punktacja jest jednak przyznawana po zakończeniu konkursu.

Nie mogę ocenić. Co zrobić?

Aby ocenić miejsce, należy najpierw zdefiniować swoje upodobania turystyczne. Serwis plan4fun.pl posiada funkcjonalność automatycznego planowania atrakcji które będziemy mogli zwiedzić podczas podróży. Oceny atrakcji powiązane z upodobaniami oceniającego pozwalają systemowi lepiej zaproponować najciekawsze atrakcje do zwiedzania dla osób o konkretnych upodobaniach. Stąd każda propozycja atrakcji turystycznych jest dostosowana dla planującego.

Jak dodać treści?

Jeśli jesteś zalogowana(-y) masz przycisk "Dodaj treści". Po jego kliknięciu przechodzisz w tryb edycji i możesz dodawać swoje treści.

Istotne informacje

- Przy ocenie końcowej pod uwagę będą brane wyniki dla 80 najlepiej ocenionych miejsc turystycznych.

- Za każde jedno miejsce można uzyskać do 5 punktów.

- Aby zdobyć nagrodę należy uzyskać minimum 10 punktów.

- Nie można wstawiać tekstów ani zdjęć, do których nie mamy odpowiednich praw. Teksty ani zdjęcia nie mogą być kopiowane z innych źródeł

- Istnieje możliwość wymiany nagród na inne lub na gotówkę. Szczegóły w punkcie 5 regulaminu.

- W trakcie trwania konkursu system będzie automatycznie nadawał 1 punkt dla każdego miejsca, które spełnia wymagania konkursu (dodany został opis oraz ocena użytkownika).

- W trakcie trwania konkursu będziemy co kilka tygodni weryfikować wprowadzone informacje i aktualizować oceny, aby tymczasowy wynik podawany w serwisie był zawsze możliwie blisko wyniku końcowego. Zawsze będziemy informować o przeprowadzeniu weryfikacji.

- W wyniku weryfikacji punkt nadany automatycznie zostanie zaktualizowany. Jeśli podane informacje zostaną uznane za mało przydatne, wówczas możemy ten punkt anulować. Za wyczerpujące informacje można dostać do 5 punktów.

- Oceniać będziemy wszelką aktywność użytkownika w ramach miejsca, które zostało przez system automatycznie zakwalifikowane do konkursu (czyli oceniać wprowadzoną treść, zdjęcie oraz inne informacje).

- Do 15.12.2014 zostaną zaprezentowane wyniki nieoficjalne, od których można składać reklamacje.

- Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31.12.2014 r.

- Punkty mogą być przyznane tylko raz za jedno miejsce. Jeśli to samo miejsce zostało zarejestrowane w serwisie więcej niż raz, wówczas uczestnik może otrzymać punkty za Czynności wykonane dla jednego z zarejestrowanych bytów.

- Użytkownik może zostać zdyskwalifikowany, jeśli wprowadzone przez niego zdjęcia lub opisy będą naruszać majątkowe prawa autorskie. Organizator ma obowiązek przyznać -5 punktów dla miejsca za każde wykryte naruszenie majątkowego prawa autorskiego lub zdyskwalifikować użytkownika, jeśli naruszenia tego prawa nie są incydentalne.

- Użytkownik posiada majątkowe prawo autorskie do opisu lub zdjęcia, jeśli sam je stworzył lub zostało mu ono przekazane przez osobę, która je stworzyła i zezwoliła na wykorzystanie.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu plan4fun.pl, firma Monika Kwiatkowska „Innowacje” z siedzibą przy ul. Dzieci Warszawy 25a/139, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 496500, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs zatytułowany „Twoje miejsce na Ziemi 2'2014”, zwany dalej Konkursem, rozpocznie się w dniu 10.05.2014r. Nieoficjalne wyniki zostaną podane do końca dnia 15.12.2014r. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie do dnia 31.12.2014r. na stronie głównej Konkursu Twoje miejsce na Ziemi 2'2014.

1.3. W ramach konkursu liczone są Czynności wykonane pomiędzy 10.05.2014r. a 30.11.2014r. włącznie.

1.4 Konkurs dotyczy dziedziny dziennikarstwa z zakresu turystyki.

2. Uczestnicy

2.1. W Konkursie biorą udział wszyscy zarejestrowani Użytkownicy serwisu plan4fun.pl, którzy dokonają przynajmniej jednej Czynności uprawniającej do zdobycia punktu w czasie trwania Konkursu.

2.2. W Konkursie w wynikach ostatecznych nie będą brane pod uwagę Czynności wykonane przez Użytkowników w ramach odrębnych umów cywilno-prawnych oraz jego pracownicy.

2.3. Zwycięzcami nagród mogą być jedynie osoby, do których przesyłka z nagrodą może zostać wysłana na adres na terenie Polski.

2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem niniejszego Konkursu. Spełnienie warunku wskazanego w punkcie 2.1 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

3. Czynności punktowane w Konkursie

3.1. Czynnością punktowaną w Konkursie nazywamy należyte uzupełnienie informacji o atrakcji turystycznej (miejscu lub miejscowości turystycznej), polegające na jednoczesnym:

- uzupełnieniu informacji tekstowych o atrakcji na stronie poświęconej danej atrakcji zgodnie z udostępnionym szablonem, w sposób przydatny dla innych Użytkowników serwisu, na podstawie własnych doświadczeń Użytkownika,

- nadaniu oceny atrakcji pod względem jej atrakcyjności turystycznej zgodnie z własną opinią,

- uzupełnieniu opisu atrakcji o zdjęcia danej atrakcji, do których Użytkownik posiada majątkowe prawa autorskie, oraz które nie naruszają praw osobistych osób trzecich. Zdjęcia należy dodać zgodnie z wymaganiami technicznymi obowiązującymi w portalu plan4fun.pl,

- uzupełnienie innych prawdziwych informacji o atrakcji na stronie poświęconej danej atrakcji zgodnie z udostępnionym szablonem.

3.2. Czynności opisane w punkcie 3.1 należy wykonać należycie oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem serwisu.

3.3 Czynności w konkursie mogą dotyczyć dowolnego kraju lub regionu.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu

4.1. System automatycznie kwalifikuje Czynności do konkursu i domyślnie przyznaje 1 punkt, jeśli Czynność ta została wykonana zgodnie z punktem 3 niniejszego Regulaminu.

4.2 Użytkownik może zdobyć 0-5 punktów za uzupełnienie informacji o atrakcji automatycznie zakwalifikowanej przez system do konkursu, w zależności od przydatności przy planowaniu podróży, ilości oraz jakości tej informacji.

4.3 Punkty, o których mowa w punkcie 4.2 niniejszego regulaminu, przyznawane są przez Organizatora w trakcie trwania konkursu oraz po zakończeniu terminu przewidzianego na opisy atrakcji, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

4.4. Pozycja w Konkursie ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów (im więcej punktów tym wyższa pozycja). Jeśli dwóch lub więcej Użytkowników posiada taką samą liczbę punktów, wówczas o kolejności decyduje moment rejestracji w serwisie. Osoba, która wcześniej zarejestrowała się w serwisie osiąga wyższą pozycję w Konkursie.

4.5. Od liczby zdobytych punktów mogą zostać usunięte punkty zdobyte za nienależyte wykonanie Czynności.

4.6. Za nienależyte wykonanie Czynności uznawane są te czynności, które nie spełniają warunku uczestnictwa w Konkursie. Organizator decyduje, które Czynności zostaną wykluczone w konkursie na podstawie własnego uznania oraz zgłoszonych reklamacji przez innych Uczestników Konkursu, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

4.7. Użytkownik może podejrzeć aktualne wyniki konkursu na stronie Konkursu. Organizator zastrzega, iż prezentowane będą wyniki częściowe dla najwyższych pozycji.

4.8. Wyniki konkursu przeliczane są co pewien czas i nie zawsze pokazują dane dokładnie z chwili ich prezentowania.

4.9 Użytkownik może mieć usunięte wszystkie punkty, jeśli wprowadzone przez niego opisy bądź zdjęcia naruszają majątkowe prawa autorskie.

4.10 Za każdą atrakcję, przy której zostanie stwierdzone naruszenie praw autorskich, zostanie przypisane Użytkownikowi -5 punktów.

5. Nagrody

5.1. Główne nagrody przyznane zostaną za I, II oraz III pozycję w konkursie. Za pozycje IV – X zostaną przyznane nagrody pocieszenia.

5.2. Nagrodą ufundowaną przez Organizatora jest:

- za I miejsce – aparat Sony CyberShot DSC-H300 (strona producenta) z 35 krotnym zoomem optycznym o wartości ok. 680zł,

- za II miejsce – kamera sportowa na rower, narty, do nurkowania TRACER Xtreme GS Remote (strona producenta) z możliwością zapisu w formacie HD i wodoodporna do głębokości 10m o wartości ok. 280zł,

- za III miejsce – suszarka do butów Sidas Drywarmer (strona producenta) z filtrem UV, umożliwiająca szuszenie czy podgrzewanie obuwia lub rękawic. Dzięki filtrowi UV ma działanie bakteriobójcze. Wartość ok. 110zł,

- za miejsca IV-X – kubek termiczny o wartości około 25zł,

5.3. Organizator nabywa nagrody główne po rozstrzygnięciu konkursu.

5.4. Nagrody wydawane będą po upłynięciu terminu przeznaczonego na zgłaszanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród na inne zbliżone wartością, w szczególności jeśli nagroda jest trudno dostępna w momencie zakończenia konkursu lub jej cena w popularnych sklepach wzrosła minimum 5% w stosunku do kwoty z punktu 5.2.

5.6 Zwycięzca może zaproponować inną nagrodę główną o wartości nie większej niż kwoty podane w punkcie 5.2. Po zaakceptowaniu przez Organizatora Zwycięzcy może zostać przyznana nagroda zgodnie z jego propozycją.

5.7 Na życzenie Zwycięzcy nagroda główna może zostać wypłacona w formie pieniężnej na konto bankowe. Wypłacona nagroda będzie jednak pomniejszona o kwotę VAT 23% w stosunku do kwoty z punktu 5.2

5.8. Aby otrzymać nagrodę należy uzbierać minimum 10 punktów.

5.9 Organizator nie udziela gwarancji na nagrody. W razie uszkodzenia nagrody należy zwracać się do sklepu, w którym nagroda została zakupiona, lub do producenta/dystrybutora nagrody. Organizator deklaruje wsparcie w procesie reklamacyjnym, o ile będzie ono potrzebne.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje można zgłaszać podczas oraz po zakończeniu Konkursu.

6.2. Reklamacje można składać najpóźniej do 7 dni po ogłoszeniu nieoficjalnego wyniku Konkursu poprzez formularz „Napisz do nas!” zakładka „Reklamacje” ze strony głównej Konkursu Twoje miejsce na Ziemi 2'2014.

6.3. Reklamacja powinna zawierać informacje jakich czynności dotyczy.

6.4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu maksymalnie 7 dni od ich złożenia.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia nieprawidłowo zgłoszonych reklamacji bez rozpatrzenia.

6.6. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych reklamacji Organizator może skorygować punkty za reklamowane Czynności. W przypadku korekty punktów, punkty w Konkursie zostaną ponownie przeliczone. Korekta punktów może nastąpić do dnia ogłoszenia oficjalnych wyników konkursu.

6.7.Jeżeli po ogłoszeniu wyników zostaną zgłoszone i pozytywnie rozpatrzone reklamacje wpływające na wynik Konkursu, wówczas po ponownym przeliczeniu punktów zostanie ogłoszona nowa ostateczna już lista Zwycięzców, do której nie będą rozpatrywane już reklamacje. Ogłoszenie oficjalnego wyniku nastąpi do 17 dni po ogłoszeniu nieoficjalnego wyniku Konkursu.

7. Sposób odbioru nagród

7.1. Po ogłoszeniu wyniku Konkursu Zwycięzcy nagród, najpóźniej 14 dni od ogłoszenia oficjalnego wyniku Konkursu, zobowiązani są do skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu przekazania danych adresowych lub numeru konta bankowego.

7.2. W przypadku niedopełnienie obowiązku z punktu 7.1 nagroda przepada i nie przechodzi na innego Użytkownika.

7.3. Kontakt należy nawiązać za pomocą serwisu plan4fun.pl poprzez formularz „Napisz do nas! ” ze strony głównej Konkursu Twoje miejsce na Ziemi 2'2014.

7.4. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora.

7.5. W przypadku dwóch nieudanych prób dostarczenia nagrody Zwycięzcy nagroda przepada.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Konkurs podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w Regulaminie serwisu plan4fun.pl.

8.2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu.

8.3. Organizator nie pokrywa ewentualnych strat Użytkowników z racji brania udziału w konkursie.

8.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5 Zdjęcia nagród są przykładowe i mogą się różnić od faktycznych nagród przesłanych Zwycięzcom.

Twoje miejsce na Ziemi 2'2014

Widzieliście już wiele ciekawych miejsc turystycznych. Ich wspomnienia powoli się zacierają. Może warto sobie odświeżyć je w pamięci? Dlaczego by tak nie podzielić się z innymi informacjami o nich?

 

Możesz to zrobić w kilku prostych krokach. Przy okazji pobawić się i powalczyć o super nagrody.

 

Nagrodą główną jest aparat fotograficzny Sony CyberShot DSC-H300 z 35 krotnym zoomem optycznym.

 

Za 2 miejsce mamy dla Ciebie wodoodporną kamerę sportową TRACER Xtreme GS Remote z możliwością zapisu w formacie HD.

 

Miejsce 3 to suszarko-podgrzewacz do obuwia Sidas Drywarmer.

 

W ramach konkursu bierzemy pod uwagę 80 najwyżej ocenionych atrakcji opisanych przez Was w terminie od 10.05.2014 - 30.11.2014 roku.

 

Istnieje możliwość wymiany nagród na inne lub na gotówkę.

 

Zapraszamy do konkursu.

Na prowadzeniu:

  1. Powsinoga 221 pkt
  2. bogues 183 pkt
  3. monika 127 pkt
Wyniki końcowe - oficjalne
Najwyższe pozycje:
Wyniki końcowe - oficjalne
-